Bản sao CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THÀNH

Trở thành một thành viên. NÓ MIỄN PHÍ!!!!
Với nhiều cách hơn để mở khóa các đặc quyền thú vị, đây là tất cả quyền truy cập của bạn vào các phần thưởng độc quyền.

Kiếm thêm Điểm cho các hành động khác nhau và biến những Điểm đó thành phần thưởng tuyệt vời!

Click vào link bên dưới hoặc biểu tượng quà tặng góc trái để đăng ký.

https://viethuongcollectionusa.com/account/register

Cách kiếm tiền

- Đăng ký
25 điểm
- Đặt hàng
1 Điểm cho mỗi $1 chi tiêu
- Thích trên Facebook
50 Điểm
- Tổ chức sinh nhật
25 Điểm

Các cách để chuộc lỗi

- Giảm giá đơn hàng
100 Điểm = $1

giới thiệu

Trao phần thưởng cho bạn bè và nhận phần thưởng của riêng bạn khi họ mua hàng.
- Họ nhận được phiếu giảm giá $5
- Bạn nhận được phiếu giảm giá $5