Biểu đồ kích thước phông nền

KÍCH THƯỚC CỦA BACKDROP: