Payment

 • Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

 • Thông tin thanh toán của quý khách được xử lý một cách an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
 • American Express
 • Apple Pay
 • Diners Club
 • Discover
 • Meta Pay
 • Google Pay
 • Mastercard
 • Shop Pay
 • Visa

NM103 - Tet Backdrop 2024 (Phông Nền Tết 2024)

Regular price $32.00 USD
Unit price
USDper 

Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping

 • Get $4 Flat Rate Shipping on all Backdrop Pre-orders.
 • Pre-order backdrop expected to be delivered nexnext 3-4 weeks.
 • Checkout your Backdrop order separately from other items.

 • Phí ship cố định là $4 cho đơn đặt hàng trước phông nền.
 • Đơn hàng phông nền sẽ được giao trong vòng 3-4 tuần tiếp theo.
 • Thanh toán đơn đặt hàng phông nền của bạn riêng biệt với các mặt hàng khác.

- MATERIAL: Cotton polyester. 

- WRINKLE-RESISTANT, WASHABLE, AND REFLECTION-FREE: Backdrop material creates a smooth and seamless look for high-quality photos and videos.

- FEATURES: 3 punched holes at the top, you can use with any hooks to hang it anytime and anywhere without a stand.

**** Please bear in mind that photo may sightly different from actual item in terms of color due to the lighting during photo shooting or the monitor’s display.

 

- CHẤT LIỆU: Cotton polyester.

- KHÓ NHĂN, CÓ THỂ GIẶT, VÀ KHÔNG PHẢN CHIẾU ÁNH SÁNG: Chất liệu màn làm nền tạo ra một diện mạo mượt mà và liền mạch cho ảnh và video chất lượng cao.

- ĐẶC ĐIỂM: Có 3 lỗ đục ở phía trên, bạn có thể treo bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào mà không cần đến chân đứng.

**** Vui lòng nhớ rằng ảnh có thể hơi khác biệt so với sản phẩm thực tế về màu sắc do ánh sáng trong quá trình chụp ảnh hoặc màn hình hiển thị.

Payment

 • Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

 • Thông tin thanh toán của quý khách được xử lý một cách an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
 • American Express
 • Apple Pay
 • Diners Club
 • Discover
 • Meta Pay
 • Google Pay
 • Mastercard
 • Shop Pay
 • Visa
No reviews