Shipping

 • Enjoy free standard shipping on orders over $90.
 • For orders below $90, a flat rate shipping fee of $8 will be applied.
 • You can opt for priority shipping with an additional charge.

 • Miễn phí vận chuyển thông thường cho đơn hàng trên $90.
 • Đối với đơn hàng dưới $90, phí ship cố định là $8.
 • Nếu bạn muốn giao hàng nhanh hơn, bạn có thể chọn lựa giao hàng ưu tiên với một khoản phí bổ sung.

Payment

 • Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

 • Thông tin thanh toán của quý khách được xử lý một cách an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
 • American Express
 • Apple Pay
 • Diners Club
 • Discover
 • Meta Pay
 • Google Pay
 • Mastercard
 • Shop Pay
 • Visa

802 - Boy’s Ao Dai Thanh An (Family Ao Dai)

Regular price $17.00 USD
Unit price
USDper 

Tax included. Shipping calculated at checkout.

Shipping

 • Enjoy free standard shipping on orders over $90.
 • For orders below $90, a flat rate shipping fee of $8 will be applied.
 • You can opt for priority shipping with an additional charge.

 • Miễn phí vận chuyển thông thường cho đơn hàng trên $90.
 • Đối với đơn hàng dưới $90, phí ship cố định là $8.
 • Nếu bạn muốn giao hàng nhanh hơn, bạn có thể chọn lựa giao hàng ưu tiên với một khoản phí bổ sung.

Size

Weight

Length

Width (chest = waist)

2

< 25lbs

48cm ~ 19’

60cm ~ 23.5’

4

< 35lbs

54cm ~ 21’

66cm ~ 26’

6

 < 45lbs

60cm ~ 23.5’

72cm ~ 88.5’

8

 < 55lbs

68cm ~ 27’

80cm ~ 31.5’

10

 < 65lbs

74cm  ~ 29’

84cm ~ 33’

12

 < 75lbs

80cm ~ 31.5’

88cm ~ 34.5’

14

 < 85lbs

82cm ~ 32’

94cm ~ 37’

16

< 100lbs

84cm ~ 33’

100cm ~ 39.5’

 

- Material: Tafta (no stretch).

- Design: + Embroidered pattern.

                 + 2cm collar.

                 + 3/4 sleeve.

                 + Zipper on the back, same solid color as the front side.

*** Pants not included.

**** Please bear in mind that photo may sightly different from actual item in terms of color due to the lighting during photo shooting or the monitor’s display. 

No reviews

Payment

 • Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

 • Thông tin thanh toán của quý khách được xử lý một cách an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
 • American Express
 • Apple Pay
 • Diners Club
 • Discover
 • Meta Pay
 • Google Pay
 • Mastercard
 • Shop Pay
 • Visa